OcÚ Li 734/2021-001 Ko Zmluva o nájme nebytových priestorov v kultúrnom dome Lipové 93

Zverejnené
8. septembra 2021
Kategória

Zmluva o nájme nebytových priestorov v kultúrnom dome na adrese Lipové 93 za nájomné 50,00 eur/mesiac

Detaily

Číslo/ID dokumentu: IČO: Csilla Gyori
Začiatok účinnosti: 1. októbra 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH: 600,00 €
Dodávateľ / Partner: Csilla Gyori, Lipové 428/18, 946 14 Zemianska Olca

Prílohy