Zmeny v Zákone o strelných zbraniach

Zverejnené
9. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. júna 2022 − 31. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 585/2022-001 Be

Prílohy