Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 782/2022-002 Be

Prílohy