Záverečný účet Obce Lipové za rok 2020

Zverejnené
28. júna 2021
Kategória

Záverečný účet obce Lipové za rok 2020

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 633/2021-001 Ko

Prílohy