Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027″

Zverejnené
11. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2023 − 9. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 159/2023-003 Ko

Prílohy