Zápisnica 9/2020 z 2020.12.11

Zverejnené
13. januára 2021
Kategória

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom konaného dňa 11. decembra 2020 č. 09/2020

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 68-09/2020 do 74-09/2020

Prílohy