Zápisnica 2/2022 z 12.12.2022

Zverejnené
5. januára 2023
Kategória

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom konaného dňa 12. decembra 2022 č. 02/2022

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 11-02/2022 do 16-02/2022

Prílohy