Zápisnica 16/2022 z 30.06.2022

Zverejnené
18. júla 2022
Kategória

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom konaného dňa 30. júna 2022 č. 16/2022

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 114-16/2022 do 119-16/2022

Prílohy