Zápisnica 14/2021 z 13.12.2021

Zverejnené
11. januára 2022
Kategória

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom konaného dňa 13. decembra 2021 č. 14/2021

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 103-14/2021 do 105-14/2021

Prílohy