Zápisnica 13/2021 z 26.10.2021

Zverejnené
14. decembra 2021
Kategória

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom konaného dňa 26. októbra 2021 č. 13/2021 v Lipovom

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 95-13/2021 do 102-13/2021

Prílohy