Preskočiť na obsah

VZN 1/2021 Obce Lipové o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipové