Preskočiť na obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené
20. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2022 − 1. septembra 2022
Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Komárno od 21.06.2022, 12:00 hod. do odvolania.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, kedy je zvýšené riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí a to najmä na verejne prístupných miestach v prírode.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 594/2022-001 Be

Prílohy