Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnych daniach

Zverejnené
15. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení a upravuje VZN č. 1/2019 o miestnych daniach

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 787/2021-002 Be

Prílohy