Voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
15. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 587/2022--01 Ko

Prílohy