Voľby do orgánov samospráv miest a obcí 2022 – preberanie kandidátnych listín

Zverejnené
18. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. augusta 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 658/2022-001 Ko

Prílohy