Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené
16. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 773/2022-002 Be

Prílohy