Uznesenia z 2/2022 z 12.12.2022

Zverejnené
5. januára 2023
Kategória

Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, konaného dňa 12. decembra 2022

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 11-02/2022 do 16-02/2022

Prílohy