Uznesenia z 17/2022 z 26.10.2022

Zverejnené
21. novembra 2022
Kategória

Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, konaného dňa 26. októbra 2022

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 120-17/2022 do 123-17/2022

Prílohy