Uznesenia z 16/2022 z 30.06.2022

Zverejnené
8. júla 2022
Kategória

Uznesenia z 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, konaného dňa 30. júna 2022

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 114-16/2022 do 119-16/2022

Prílohy