Uznesenia z 1/2022 z 25.11.2022

Zverejnené
5. decembra 2022
Kategória

Uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom, konaného dňa 25. novembra 2022

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 01 – 01/2022 do 10 - 01/2022

Prílohy