Uznesenia 9/2020 z 11.12.2020

Zverejnené
14. decembra 2020
Kategória

Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom konaného dňa 11. decembra 2020

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 68-09/2020 do 74-09/2020

Prílohy