Uznesenia 12/2021 z 14.07.2021

Zverejnené
22. júla 2021
Kategória

Uznesenia z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom konaného dňa 14. júla 2021

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 90-12/2021 do 94-12/2021

Prílohy