Uznesenia 11/2021 z 21.06.2021

Zverejnené
29. júna 2021
Kategória

Uznesenia zo 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom konaného dňa 21. júna 2021

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 84-11/2021 do 89-11/2021

Prílohy