Uznesenia 10/2021 z 30.03.2021

Zverejnené
21. apríla 2021
Kategória

Uznesenia zo 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom konaného dňa 30. marca 2021

Detaily

Číslo/ID dokumentu: od 75-10/2021 do 83-10/2021

Prílohy