Upozornenie občanom pred vreckovými krádežami

Zverejnené
6. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. decembra 2022 − 24. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 849/2022-001 Be

Prílohy