Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2023

Zverejnené
13. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. decembra 2022 − 27. decembra 2022
Kategória

Schválený Rozpočet obce Lipové na rok 2023 a informatívne rozpočty obce Lipové na roky 2024 a 2025

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 780/2022-002 Be

Prílohy