Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2022

Zverejnené
15. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

Schválený rozpočet obce Lipové na rok 2022 a informatívne návrhy rozpočtov na roky 2023 – 2024

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 816/2021-003 Ko

Prílohy