Schválená úprava č. 4 rozpočtu obce na rok 2022

Zverejnené
13. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. decembra 2022 − 27. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 3/2022-015 Be

Prílohy