Schválená úprava č. 3 rozpočtu obce na rok 2022

Zverejnené
21. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2022 − 5. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 3/2022-013 Be

Prílohy