Schválená úprava č. 2 rozpočtu obce na rok 2021 a návrh trojročného rozpočtu na roky 2022 – 2024

Zverejnené
20. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. novembra 2021 − 20. decembra 2021
Kategória

Prílohy