Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie

Zverejnené
15. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2022 − 31. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 101/2022-001 Be

Prílohy