Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030

Zverejnené
12. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2023 − 1. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 16/2023-001 Be

Prílohy