Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zverejnené
8. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2021 − 13. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 843/2021-001 Be

Prílohy