Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovom 12.12.2022

Zverejnené
6. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. decembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 848/2022-001 Ko

Prílohy