Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2022

Zverejnené
23. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júna 2022 − 1. júla 2022
Kategória

Prílohy