Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027

Zverejnené
22. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. decembra 2022 − 11. januára 2023
Kategória

(zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu)

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 888/2022-002 Be

Prílohy