Plán kontroly hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

Zverejnené
7. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júla 2022 − 6. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 34/2022-002 Be

Prílohy