Plán kontroly hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Zverejnené
25. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2022 − 25. februára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 034/2022-001 Ko

Prílohy