Plán kontroly hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

Zverejnené
24. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. januára 2023 − 14. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 32/2023-001 Be

Prílohy