Oznámenie o ukončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Čalovo platného na roky 2015 – 2024

Zverejnené
1. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 844/2022-001 Be

Prílohy