Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu NsK a Správy o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené
10. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2021 − 31. januára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 844/2021-001 Be

Prílohy