Oznámenie o počte poslancov a volebnom obvode a okrsku pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
8. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júla 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 614/2022-001 Ko

Prílohy