Preskočiť na obsah

Ocú Li 589/2023-002 Ko Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OcÚ Li 109/2020-001 Ko zo dňa 04.02.2020 (výstavba autobusových zastávok)

Zverejnené
10. augusta 2023
Kategória

Tento dodatok č. 1. ku Zmluve o dielo č. OcÚ Li 109/2020-001 Ko zo dňa 04.02.2020 (ďalej len ako Dodatok) sa uzatvára za účelom úpravy zmluvnej ceny, dohodnutej ako výsledok vyhodnotenia ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu projektu „Výstavba autobusových zastávok v obci Lipové“, ktorý bude financovaný z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a z rozpočtu obce Lipové.
Dodatok je spracovaný v zmysle bodu 3.6.2. pôvodnej Zmluvy o dielo č. OcÚ Li 109/2020-001 Ko zo dňa 04.02.2020.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Ocú Li 589/2023-002 Ko
Dátum podpísania: 31. mája 2023
Začiatok účinnosti: 31. mája 2023
Koniec účinnosti:
Suma s DPH: 7 945,39 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Lipové
Objednávateľ - Sídlo: Lipové 59, 946 14 Zemianska Olča
Objednávateľ - IČO: 00306541
Dodávateľ: M - Wood Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Dunajská 43, 946 19 Číčov
Dodávateľ - IČO: 46061118
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy

Súvisiace dokumenty