OcÚ Li 145/2021-001 Be Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Zverejnené
12. feb 2021
Kategória

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Detaily

ID: VZN 01/2021

Prílohy