Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2023 – Eva Nagyová