Návrh Záverečného účtu za rok 2021

Zverejnené
14. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2022 − 1. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 601/2022-001 Ko

Prílohy