Návrh úpravy č. 2 rozpočtu obce Lipové na rok 2022

Zverejnené
14. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2022 − 16. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 3/2022-008 Be

Prílohy