Návrh rozpočtu obce Lipové na rok 2023 a informatívne rozpočty obce Lipové na roky 2024 a 2025

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 23. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 780/2022-001 Be

Prílohy