Návrh Monitorovacej správy o plnení rozpočtu 2022 za 1.polrok

Zverejnené
20. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júla 2022 − 30. septembra 2022
Kategória

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Lipové na rok 2022 k 30. 06. 2022

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 625/2022-001 Ko

Prílohy