Informácia od RVPS o zmene zasielania dokladov

Zverejnené
24. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2022 − 31. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 783/2022-001 Be

Prílohy